TUYỂN NHÂN VIÊN THÀNH PHẨM LƯƠNG CAO

Tuyển Nhân viên đứng máy giặt lương 5,3-6 triệu/tháng

  •   Thôn Tân Thành, xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang
  •   0258 6292 555
  •   091 6978 426
  • thuyvietinfo@gmail.com

YOUTUBE

FACEBOOK

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
 
Hỗ trợ
 
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
+